Vyhledávání
Aktuality
telefon 543234987
11.04.2019
V záložce podpora aktualizována certifikace: 

Informace o změnách týkajících se dodávek elektromotorů při přechodu na vyšší účinnost dle směrnice

EU 2009/125/ES  a normy  ČSN EN (IEC) 60034 - 30

 

Od 16.6.2011 vstupuje v platnost nová norma o účinnostech elektromotorů vyrobených a dovážených do EU , dle směrnice EU 2009/125/ES  a normy  ČSN EN (IEC) 60034 – 30.

Od tohoto data nesmí být vyroben ani dovezen na území EU el. motor s nižší účinností  než IE2. Změna účinností se týká elektromotorů od výkonu 0,75 kW po 375kW.

Výjimkou jsou :

  Motory 8 pólové

Motory přepínatelné

Motory pro druh zatížení S2, S3<80%, S4 až S9

Motory vyrobené výhradně pro napájení z měničů podle IEC 60034-25

Motory kompletně vestavěné do stroje (např. motory čerpadel, ventilátorů a kompresorů), které nemohou být zkoušeny odděleně od stroje

Dá se očekávat že u elektromotorů s vyšší účinnosti  dojde ke konstrukčním změnám ( větší množství mědi , měděné rotory)  , které budou mít za následek i navýšení cen .

 Poslední den na objednávky dle "staré normy" bude 31.3.2011 !!!  Pokud se firmy budou chtít předzásobit a tím neúměrně stoupne počet objednávek , termín poslední objednávky  31.3.2011 bude posunut zpět , tak aby se vše stihlo vyrobit do 15.6.2011.

Motory  které budou určeny pro export mimo EU ( nebo do zemí, které směrnici EU neratifikovaly) , mohou mít i nadále nízkou účinnost , se budou pravděpodobně  i nadále vyrábět . Nebude se však na ně vztahovat prohlášení o shodě a na štítku  nebude značka CE.

Jakmile bude něco nového v termínech a cenách , budeme vás neprodleně informovat.

Produkt: kondenzátor motorový 12 uF
kondenzátor motorový 12 uF
Základní informace

Výrobce: DNA

Označení: 12 uF

Označení II:

Základní cena (s DPH) : 98,40 Kč

Základní cena (bez DPH) : 82,- Kč

Popis:

Motorový kondenzátor

 • běhový a rozběhový pro střídavé asynchronní motory napájené z jednofázové nebo třífázové sítě

Všeobecná charakteristika

 • svitek z metalizované polypropylénové folie se samoregeneračními vlastnostmi
 • pouzdro plastové se samozhášivými vlastnostmi
 • těsnost svitku a ochrana proti vnějšímu prostředí zajištěna zalitím  pryskyřicí

Technické parametry

 • jmenovitá kapacita 12 uF
 • tolerance kapacity ±10%, ±5%
 • Jmenovité napětí a očekávaná životnost 400V~/ 10.000h (tř. B)
 • 450V~/ 3.000h (tř. C)
 • 500V~/ 1.000h (tř. D)
 • provozní teplota -25°C ... +85°C
 • splňuje požadavky technické normy ČSN EN 60252