Vyhledávání
Aktuality
telefon 543234987
11.04.2019
V záložce podpora aktualizována certifikace: 

Informace o změnách týkajících se dodávek elektromotorů při přechodu na vyšší účinnost dle směrnice

EU 2009/125/ES  a normy  ČSN EN (IEC) 60034 - 30

 

Od 16.6.2011 vstupuje v platnost nová norma o účinnostech elektromotorů vyrobených a dovážených do EU , dle směrnice EU 2009/125/ES  a normy  ČSN EN (IEC) 60034 – 30.

Od tohoto data nesmí být vyroben ani dovezen na území EU el. motor s nižší účinností  než IE2. Změna účinností se týká elektromotorů od výkonu 0,75 kW po 375kW.

Výjimkou jsou :

  Motory 8 pólové

Motory přepínatelné

Motory pro druh zatížení S2, S3<80%, S4 až S9

Motory vyrobené výhradně pro napájení z měničů podle IEC 60034-25

Motory kompletně vestavěné do stroje (např. motory čerpadel, ventilátorů a kompresorů), které nemohou být zkoušeny odděleně od stroje

Dá se očekávat že u elektromotorů s vyšší účinnosti  dojde ke konstrukčním změnám ( větší množství mědi , měděné rotory)  , které budou mít za následek i navýšení cen .

 Poslední den na objednávky dle "staré normy" bude 31.3.2011 !!!  Pokud se firmy budou chtít předzásobit a tím neúměrně stoupne počet objednávek , termín poslední objednávky  31.3.2011 bude posunut zpět , tak aby se vše stihlo vyrobit do 15.6.2011.

Motory  které budou určeny pro export mimo EU ( nebo do zemí, které směrnici EU neratifikovaly) , mohou mít i nadále nízkou účinnost , se budou pravděpodobně  i nadále vyrábět . Nebude se však na ně vztahovat prohlášení o shodě a na štítku  nebude značka CE.

Jakmile bude něco nového v termínech a cenách , budeme vás neprodleně informovat.

Kontakt

KOVOTERM elektromotory s.r.o.

 

IČO: 277 54 839

Kšírova 497/122

 

DIČ: CZ 277 54 839

619 00 Brno

 

email: obchod@kovoterm.eu

CZ, Czech republic

 

tel.: 543 234 987, 543 250 927

     


Antonín Krčma

tel.:

543 234 987

 

 

   

jednatel

mobil:

603 441 685

 

 

   

prodej+opravy

antonin.krcma@kovoterm.eu

   

 

 

       
             

Lenka Viktorínová

tel.:

543 234 987

 

 

Romana Brůžová

tel.: 

543 234 987


 

mobil:

734 567 601  

fakturace

mobil:

733 152 754

  lenka.viktorinova@kovoterm.eu

 

   

romana.bruzova@kovoterm.eu

             
Jakub Tajovský

 

 tel.:

543 234 987         

 

mobil:

 

739 285 574

       
 

 jakub.tajovsky@kovoterm.eu

       

E-maily:

elektromotory@kovoterm.eu

 

obchod@kovoterm.eu

elektromotory@kovoterm.cz

 

obchod@kovoterm.cz

 


Mapa

 

Mapa s logem